Phổ Biến 6/2024 # Mật Ngữ 12 Chòm Sao (2) # Top 7 Yêu Thích

Cự Giải (100)

Song Ngư (90)

Xử Nữ (87)

Thiên Yết (81)

Ma Kết (74)

Song Tử (65)

Sư Tử (60)

Thiên Bình (54)

Kim Ngưu (52)

Thủy Bình (41)

Bạch Dương (30)

Nhân Mã (23)

Chỉ số ngây thơ của 12 chòm sao

Song Ngư (98)

Song Tử (90)

Thủy Bình (90)

Nhân Mã (90)

Bạch Dương (85)

Kim Ngưu (80)

Sư Tử (70)

Cự Giải (65)

Thiên Bình (60)

Thiên Yết (50)

Xử Nữ (30)

Ma Kết (20)

12 chòm sao và tiềm chất trở thành Đại Minh Tinh

Bạch Dương (70%)

Kim Ngưu (20%)

Song Tử (90%)

Cự Giải (25%)

Sư Tử (95%)

Xử Nữ (80%)

Thiên Bình (95%)

Thiên Yết (75%)

Nhân Mã (60%)

Ma Kết (10%)

Thủy Bình (50%)

Song Ngư (85%)

Chỉ số “trong ngoài bất nhất” của 12 chòm sao *Có thể hiểu là trong ngoài không giống nhau. Là nhìn bên ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong lại rất thâm sâu; hoặc tỏ ra không để ý nhưng lại rất quan tâm; không dễ dàng biểu lộ cảm xúc hỉ nộ ái ố; trong 1 số trường hợp sẽ biểu hiện khác thường – ngoài dự kiến của người xung quanh…

Bạch Dương (20%)

Kim Ngưu (92%)

Song Tử (60%)

Cự Giải (90%)

Sư Tử (30%)

Xử Nữ (95%)

Thiên Bình (80%)

Thiên Yết (92%)

Nhân Mã (10%)

Ma Kết (99%)

Thủy Bình (60%)

Song Ngư (88%)

Độ đáng tin cậy của 12 chòm sao

Cự Giải (95%)

Thiên Yết (92%)

Xử Nữ (90%)

Kim Ngưu (85%)

Sư Tử (85%)

Ma Kết (84%)

Thủy Bình (75%)

Bạch Dương (65%)

Thiên Bình (65%)

Song Ngư (60%)

Nhân Mã (55%)

Song Tử (45%)

12 chòm sao và chỉ số “dễ nổi nóng” nhất

Bạch Dương (50%)

Kim Ngưu (60%)

Song Tử (20%)

Cự Giải (60%)

Sư Tử (40%)

Xử Nữ (60%)

Thiên Bình (20%)

Nhân Mã (50%)

Ma Kết (50%)

Thủy Bình (30%)

Xếp hạng “lòng chiếm hữu” của 12 chòm sao *Tôi là của tôi, You cũng là của tôi!!!

Cự Giải (92%)

Thiên Yết (92%)

Kim Ngưu (90%)

Song Ngư (89%)

Sư Tử (85%)

Thiên Bình (78%)

Ma Kết (65%)

Bạch Dương (45%)

Xử Nữ (40%)

Thủy Bình (28%)

Song Tử (20%)

Nhân Mã (15%)

Tỷ lệ khả năng 12 sao nữ “câu” người con trai thành công

Xử Nữ (100%)

Song Ngư (90%)

Thủy Bình (85%)

Thiên Bình (80%)

Bạch Dương (78%)

Song Tử (75%)

Ma Kết (70%)

Thiên Yết (60%)

Nhân Mã (50%)

Kim Ngưu (40%)

Cự Giải (30%)

Sư Tử (10%)

Chỉ số “tự yêu mình” của 12 chòm sao

Thủy Bình (91%)

Xử Nữ (87%)

Thiên Yết (79%)

Sư Tử (75%)

Thiên Bình (63%)

Kim Ngưu (60%)

Ma Kết (55%)

Song Tử (46%)

Bạch Dương (32%)

Cự Giải (26%)

Nhân Mã (12%)

Song Ngư (3%)

Chỉ số yêu kiều của 12 sao nữ

Xử Nữ (100%)

Song Ngư (90%)

Thủy Bình (85%)

Thiên Bình (80%)

Bạch Dương (78%)

Song Tử (75%)

Ma Kết (70%)

Thiên Yết (60%)

Nhân Mã (50%)

Kim Ngưu (48%)

Cự Giải (30%)

Sư Tử (15%)

Chỉ số ưu tú của 12 chòm sao *Ưu tú cao (vượt trội) dẫn đến quá tự mãn thì có tốt hay không? Ưu tú thấp nhưng biết người biết mình, biết kiên trì phấn đấu thì sao bạn lại buồn.

Bạch Dương: Nam (88), Nữ (88)

Kim Ngưu: Nam (80), Nữ (55)

Song Tử: Nam (70), Nữ (89)

Cự Giải: Nam (75), Nữ (90)

Sư Tử: Nam (45), Nữ (95)

Xử Nữ: Nam (95), Nữ (60)

Thiên Bình: Nam (68), Nữ (87)

Thiên Yết: Nam (93), Nữ (85)

Nhân Mã: Nam (65), Nữ (95)

Ma Kết: Nam (76), Nữ (82)

Thủy Bình: Nam (80), Nữ (75)

Chỉ số máu lạnh tuyệt tình của 12 chòm sao

Song Ngư: Nam (85), Nữ (86)

Bạch Dương (90)

Kim Ngưu (80)

Song Tử (40)

Cự Giải (20)

Sư Tử (70)

Xử Nữ (30)

Thiên Bình (0)

Thiên Yết (100)

Nhân Mã (10)

Ma Kết (60)

Thủy Bình (50)

Chỉ số “đào hoa” của 12 chòm sao

Song Ngư (5)

Nhân Mã (97)

Song Tử (95)

Song Ngư (94)

Thủy Bình (90)

Thiên Bình (85)

Bạch Dương (78)

Sư Tử (69)

Cự Giải (55)

Ma Kết (45)

Kim Ngưu (43)

Xử Nữ (33)

Chỉ số đáng ghét khi là bạn chung phòng với 12 chòm sao

Thiên Yết (33)

Thích lo chuyện bao đồng và bệnh sạch sẽ (50%): Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình, Ma Kết.

Tính tình quái lạ, tự làm theo ý mình (20%): Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết, Thủy Bình.

Chỉ số “hung dữ” của 12 chòm sao

Vừa nhẹ dạ vừa ỷ lại (+ 1 chút dở hơi) (80%): Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Song Ngư.

Bạch Dương (99)

Song Tử (75)

Kim Ngưu (64)

Ma Kết (50)

Cự Giải (62)

Xử Nữ (68)

Thiên Bình (77)

Sư Tử (92)

Thiên Yết (79)

Nhân Mã (95)

Thủy Bình (68)

Song Ngư (75)

Bạch Dương (nữ 30, nam 35)

Kim Ngưu (nữ 24, nam 32~37)

Song Tử (nữ 30, nam 30)

Cự Giải (nữ 23~26, nam 25)

Sư Tử (nữ 30, nam 33)

Xữ Nữ (nữ 30, nam 30+)

Thiên Bình (nữ 29, nam 30+)

Thiên Yết (nữ 20 & 35, nam 27 & 40)

Nhân Mã (nữ 22, nam 24&35)

Ma Kết (nữ 25, nam 33~37)

Thủy Bình (nữ 22, nam 25 & 35)

Song Ngư (nữ 22, nam 23~30)

Bạch Dương:

– Mức độ: ★★★ – Khả năng phục hồi: ★★★★ – Biểu hiện: Nóng nảy

Kim Ngưu:

– Mức độ: ★★★★★ – Khả năng phục hồi: ★★ – Biểu hiện: Kiềm chế bản thân

Song Tử:

– Mức độ: ★★ – Khả năng phục hồi: ★★★★ – Biểu hiện: Buồn bực

Cự Giải:

– Mức độ: ★★★★ – Khả năng phục hồi: ★★★ – Biểu hiện: Tự trách mình

Sư Tử:

– Mức độ: ★★★ – Khả năng phục hồi: ★★★★★ – Biểu hiện: Nóng giận

Xử Nữ:

– Mức độ: ★★★★★ – Khả năng hồi phục: ★★ – Biểu hiện: Stress

Thiên Bình:

– Mức độ: ★★ – Khả năng phục hồi: ★★★★ – Biểu hiện: Lo lắng

Thiên Yết:

– Mức độ: ★★★★ – Khả năng phục hồi: ★★★ – Biểu hiện: Tự trách bản thân

Nhân Mã:

– Mức độ: ★★★ – Khả năng phục hồi: ★★★★★ – Biểu hiện: Buồn rầu

Ma Kết:

– Mức độ: ★★★★★ – Khả năng phục hồi: ★★ – Biểu hiện: Áp lực

Thuỷ Bình:

– Mức độ: ★★ – Khả năng phục hồi: ★★★★ – Biểu hiện: Khó chịu trong người

Song Ngư:

– Mức độ: ★★★★ – Khả năng phục hồi: ★★★ – Biểu hiện: Tự trách

Hạng 1: Song Tử 90%

Hạng 2: Cự Giải 71%

Hạng 3: Xử Nữ 68%

Hạng 4: Thiên Bình 67%

Hạng 5: Kim Ngưu 66%

Hạng 6: Bạch Dương, Nhân Mã 65%

Hạng 7: Thuỷ Bình 58%

Hạng 8: Song Ngư 57%

Hạng 9: Sư Tử 55%

Hạng 10: Thiên Yết 50%

Hạng 11: Ma Kết 44%

Bạch Dương: Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★ ★ ★, Chỉ số bị cám dỗ: ★ ★

Kim Ngưu: Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★ ★, Chỉ số bị cám dỗ: ★ ★ ★ ★

Song Tử : Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★ ★ ★ ★, Chỉ số bị cám dỗ: ★

Cự Giải: Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★ ★, Chỉ số bị cám dỗ : ★ ★ ★

Sư Tử: Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★ ★ ★, Chỉ số bị cám dỗ: ★ ★ ★

Xử Nữ: Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★ ★, Chỉ số bị cám dỗ: ★ ★ ★

Thiên Bình: Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★ ★, Chỉ số bị cám dỗ: ★ ★ ★ ★

Thiên Yết: Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★ ★ ★, Chỉ số bị cám dỗ: ★ ★

Nhân Mã: Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★ ★ ★, Chỉ số bị cám dỗ:★ ★ ★

Ma Kết: Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★ ★ ★ ★ ★, Chỉ số bị cám dỗ: ★

Thủy Bình: Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★ ★ ★ ★, Chỉ số bị cám dỗ : ★

12 chòm sao đào hoa nhất khi nào?

Song Ngư: Chỉ số đề kháng với sự cám dỗ: ★, Chỉ số bị cám dỗ : ★ ★ ★ ★

Bạch Dương (30 tuổi)

Kim Ngưu (25 tuổi)

Song Tử (28 tuổi)

Cự Giải (32 tuổi)

Sư Tử (32 tuổi)

Xử Nữ (40 tuổi)

Thiên Bình (38 tuổi)

Thiên Yết (42 tuổi)

Nhân Mã (43 tuổi)

Ma Kết (45 tuổi)

Thủy Bình (55 tuổi)

Song Ngư (35 tuổi)